Zonnepanelen en verzekeringen


Veel mensen verzekeren hun zonnepanelen tegen brand, schade, diefstal en voor slechte weersomstandigheden, zoals hagel, maar misschien bent u hier al voor verzekerd. 

Dan hebt u hier geen aparte verzekering voor nodig. 

In de meeste gevallen geldt:

  • Eigenaar van uw woning? Dan heeft u een opstalverzekering. Vraag aan uw verzekeraar of zonnepanelen daar ook onder vallen.
  • Heeft u een huurwoning? Dan moet u de zonnepanelen installatie apart verzekeren.
  • Heeft u een plat dak? Vraag dan bij uw verzekering na of deze dan ook tegen diefstal verzekerd zijn.
  • Er zijn verzekeraars welke niet uitbetalen bij schade door slecht weer (storm, hagel). Vraag na hoe dit bij uw verzekering zit.

Een zonnepaneel is een geliefd product, ook onder dieven. Zorg er dus voor dat je zonnepanelen goed vastzitten, bijvoorbeeld met anti-diefstalbouten. Heb je geen zonnepanelen op het dak, maar staan ze op de grond ? Zet er dan een hek omheen of zorg voor elektrische beveiliging. Zo geef je dieven geen kans. Noteer eventueel de serienummers van de zonnepanelen.

Worden ze toch gestolen, dan kun je ze hiermee beter terugvinden.

 

Ten aanzien van zonnestroominstallatie/ PV-installaties kunnen verzekeraars de navolgende eisen stellen:

• Door een bouwkundig constructeur dient de dak belasting te worden doorgerekend en gecontroleerd of na het aanbrengen van de installatie de maximale dak belasting niet wordt overschreden, daarbij rekening houdend met extreme neerslag zoals sneeuwdruk en wateraccumulatie. 

• De zonnestroominstallatie dient te zijn ontworpen en geïnstalleerd overeenkomstig de Nederlandse normen NEN 1010 : 2015 + C1 :2016 en NEN 7250. 

• Na realisatie en daarna om de 5 jaar dient door een in zonnestroominstallaties gespecialiseerd inspectiebureau, een (opleverings)-inspectie te worden uitgevoerd op basis van ten minste de normen NEN 1010 oplevering NEN-EN-IEC 62446 2016. Aanbevelingen uit het inspectierapport dienen uiterlijk 2 maanden na datum van deze inspectie te zijn uitgevoerd.

 

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet bij Wet verplicht, maar kan door contractuele overeenkomsten en/of verzekeringsmaatschappijen wel rechtelijk worden verplicht. Scope 12 wordt hierbij de nieuwe norm en is bedoeld voor de inspectie van PV-systemen.