Terugleversubsidie


Bij het onderwerp zonnepanelen, komt snel de vraag over de terugverdientijd ter sprake: en terecht. Enerzijds willen we milieubewust energie opwekken en minder afhankelijk zijn van de elektriciteitsbedrijven, anderzijds moet het financieel ook binnen aangename kaders blijven. Indien u energie terug levert wordt dit verrekend met de geleverde energie. Deze verrekening gaat u terugzien op de jaarlijkse eindnota.   Vooralsnog geldt voor beide dezelfde prijs. Zo betaalt u alleen de netto afgenomen energie. Dit wordt het salderen genoemd. Deze wettelijke regeling is onlangs verlengd tot 2021.

Vanaf 2021 heeft men een zogenaamde terugleversubsidie voorzien. De inhoud van deze regeling is nog niet bekend maar Minister Wiebes heeft onlangs gesteld dat de “terugverdientijd” voor de particulier ca. 7 jaar dient te zijn. Dat is voor veel particulieren een acceptabel termijn. Bijzonder is hier wel dat de uiteindelijke inhoud van de terugleversubsidie afhankelijk gaat zijn van de kostenontwikkeling van de zonnepaneelsystemen. Tevens komt het aspect “% eigen gebruik” en mogelijke opslagcapaciteit om de hoek kijken. De gevolgen en mogelijkheden willen we graag nog eens toelichten.

Nieuwsbericht januari 2019:

WIEBES BEVESTIGT: SALDERINGSREGELING GEHANDHAAFD TOT 1 JANUARI 2021, TERUGLEVERSUBSIDIE OP LOSSE SCHROEVEN
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer per Kamerbrief bevestigd dat de salderingsregeling gehandhaafd blijft tot 1 januari 2021. Op die datum moet een nieuwe regeling van start gaan. In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen. ‘Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren’, aldus Wiebes.

Lees verder:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i17624/wiebes-bevestigt-salderingsregeling-gehandhaafd-tot-1-januari-2021-terugleversubsidie-op-losse-schroeven?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=99d9a3ba65-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-99d9a3ba65-8730189