Opbrengst


Voor de opbrengstberekening kijken we in beginsel naar de oriëntatie van de panelen, locatie in het land, het type panelen uiteraard, gekozen omvormer techniek en aanwezige schaduw val op de panelen. Alles bij elkaar is een goede inschatting te maken voor de te verwachte jaaropbrengst.

         

Bijvoorbeeld voor de situatie met de Q-cells 320Wp panelen is de
verwachtte jaaropbrengst 2430 kWh, bij een gemiddeld zonjaar.
Een jaarlijkse afwijking van 5-8% naar boven of naar beneden is 
niet bijzonder. Door het jaar heen is het volgende seizoenseffect
te verwachten, uiteraard zijn dit ook gemiddelden.

In onderstaande ziet u een overzicht van de opbrengst:
Verwachte besparing per jaar bij €0,21/kWh is €510,-
Terugverdientijd (bruto aankoop/jaarlijkse besparing) is 6,6 jaar.

Een gedetailleerde berekening tot ver in de toekomst heeft momenteel weinig zin omdat de salderingsregeling vanaf 2021 gaat veranderen. Daarnaast zijn hier effecten als inflatie, de ontwikkeling van de energieprijs en degradatie van de hardware buiten beschouwing gelaten.

Op de afbeelding hiernaast kunt u zien hoeveel jaaropbrengst u krijgt indien u 10 panelen heeft van 320 Wp = 3.200 kWh x 0.85 = 2.720 kWh per jaar.