BTW teruggave


Huiseigenaren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde BTWover de panelen en installatie terugkrijgen. Hiervoor moet men zich wel bij de Belastingdienst laten registreren als BTW-ondernemer en moet een BTW-teruggave verzoek worden ingediend. Huishoudens die een zonnestroomsysteem hebben gekocht van € 2.900,- kunnen zo profiteren van een belastingvoordeel van gemiddeld € 500,-.

Termijn van indienen:
Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing per 1 januari 2019 is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de BTW uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis raadt consumenten echter wel aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven.

Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Hierbij de link waar u direct het formulier kunt invullen:

https://download.belastingdienst.

nl/belastingdienst/docs/opg_zonnepaneelhouders_on0401z3pl.pdf